Divan-ı Hulusi Darendevi’den Hüsn-ü Hat Sergisi Açıldı

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’nın torunlarından Darendeli büyük mutasavvıf, din alimi ve yüzyılımızın son divan şairi olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Ateş Efendi’nin “Divân-ı Hulûsi-i Dârendevi” adlı eserinden seçilen 28 beyit, ünlü hattat Muhammet Mağ önderliğinde Türkiye’nin önde gelen hattat, müzehhib ve müzehhibeleri tarafından hüsnü hat sanatı ile yazıldı. Bu nadide eserler, 27-30 Haziran tarihlerinde İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi ile Eyüp Sultan Camii Meydanı’nda sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı

“Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı”, “her canlıya hizmet…” düstûru ile 1986 yılında Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi tarafından kurulmuştur.    Hayatı boyunca kendini insanlığa hizmete vakfedip, gerçek manada tasavvufun insanlığa hizmet olduğunu, örnek ahlakıyla sergilemiş olan Osman Hulusi Efendi, topluma örnek yüce şahsiyetlerden biridir. O; geçmişten geleceğe hizmet etme aşkı ve heyecanı; ömrünün son günlerine kadar devam etmiş mübarek bir insandır. 1986 yılında kendisinin kurduğu vakfımız, gerek hayattayken gerekse vefatından sonra ebediyete kadar sönmeyecek ışıklar yakarak, yeni hizmetlere imza atmaktadır.    Allah rızası için insanlığa hizmet etme gayesiyle bütün hayatı boyunca kendini hizmete vakfeden Osman Hulûsi Efendi, bu inanç ve kültürün yaşamasını sağlamış, devamına önder olmuştur. Genel Merkezi Malatya’nın en büyük İlçesi olan Darende’de bulunan Vakfımız, memleketin kalkınması ve toplumun aydınlanması yolunda örnek çalışmalarına buradan yön vermektedir.    Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin 1990 yılında vefatından sonra Vakfımızın Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı, Osman Hulûsi Efendi’nin mahdumu ve halefi Hamid Hamidettin Ateş Efendi yürütmektedir.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi

Vakıf kurucusu, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) 1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış bir gönül sultanıdır. Soy bakımından 12. batından Somuncu Baba’ya oradan da Hz. Muhammed (sav) Efendimize ulaşan nesebiyle 36. kuşaktan Peygamberimiz(sav)’in soyundandır. Babası Es-Seyyid Şeyhzâde Hatip Hasan Efendi(ks), annesi Seyyid İbrahim Taceddin-i Veli soyundan Fatıma hanımdır. 1945-1987 yılları arasında 42 sene bilfiil Somuncu Baba Camii’nde görev yapmıştır.    Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) aynı zamanda mutasavvıf ve şairdir. Divan şiirinin 20.yüzyıldaki örnek temsilcisi Hulûsi Efendi(ks)’nin; Gazel, İlahi, Kaside, Rubaiyyat ve Müstezat türünden meydana gelen, Divân-ı Hulûsi-î Darendevî adlı eseri ile, yakınlarından başlamak üzere ahbaplarına yazdığı, nazım ve nesir şeklinde mektupların toplandığı Mektûbat-ı Hulûsi-î Darendevî ve Hutbeler adlı eserleri vardır. Bu eserler kendisinin kuruculuğunu yaptığı Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından neşredilmiştir.    Her zaman halkın yanında Hakk’la beraber olma yüceliğini, Hulusi Efendi(ks)’nin şahsında ve eserlerinde görmek mümkündür. Hayatı boyunca kendini insanlığa hizmete vakfetmiş, gerçek manâda tasavvufun insanlığa hizmet olduğunu örnek ahlâkıyla sergilemiştir. “Allah güzeldir, güzel olanı yapar” prensibi ile güzel olan her şeyi insanların hizmetine sunmuştur. Yapılan hizmetleri Allah için yapmış ve topluma örnek olan yüce şahsiyetlerden biri haline gelmiştir.    Geçmişten geleceğe hizmet etme aşkı ve heyecanı ömrünün son günlerine kadar devam etmiştir. Tarihin derinliklerinde yaşayan, değişik yol ve metodlarla tüm insanlığa hizmet eden büyük mutasavvıflar, Mevlana, Somuncu Baba, Yunus Emre, Alaaddin Attar, Hacı Bayram-ı Veli, Akşemseddin, Abdurrahman-ı Erzîncâni, Fethullah-i Musûli, Taceddin-i Veli gibi Osman Hulûsi Efendi(ks) de kendi asrı olan 20.asırda insanlığa hizmet etmenin neşvesini, neşesini insanlık alemine göstermiş, bir insan ömrünün nasıl dolu dolu yaşanacağını, güzel ve örnek ahlâkı ile ortaya koymuştur.    14 Haziran 1990 yılında vefat eden Osman Hulusi Efendi’nin kabri şerifleri Somuncu Baba Külliyesi haziresinde yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.