Siyer Eserleri

Siyer Eserleri
(Kişi Sevdiği İle Beraberdir!)

“Bütün kitaplar tek bir kitabın anlaşılması içindir.” düsturunca okuduğumuz her kitabın dimağımızda bir güzellik oluşturması temennisiyle söze başlayalım. En çok sorulan sorulardan biridir belki de, siyer kitaplarından hangisini tavsiye edersiniz?

Farklı bakış açıları ve beğenilerden mütevellit her yüreğe hitap edebilecek kitapları seçmeye çalıştım. Ama bunlar haricinde sizlerin de çok beğendiğiniz siyer kitapları var ise, instagram sayfamızdan bize tavsiye ederseniz seviniriz. (@sergahdergi)

Kişiliğimizin oluşmasında ve oturmasında en nihai gerçek güzel bir örnek bulmaktır kendimize. Ki biz doğumumuzdan itibaren taklit ederek birçok kişiyi en başta da ailemizi örnek alırız. Bu örneklik Son Peygamber Efendimiz (sav) olunca, hayatın içerisinde karşılaşacağımız her mevzuda hayat bulma hakkını elimizde tutabiliriz. Çünkü önümüze gelecek her mücadele ve imtihanda O’nun nasıl davrandığı bilinince İslam’ın getirdiği güzellikler ile rahat ve huzurlu bir yaşama kavuşuruz. İnsanlığın huzuru ve mutluluğu, yani iki cihanda da saadeti üzerine çalışan Efendimiz (sav)’in 63 yıllık hayatında her anımıza yansıtabileceğimiz bir güzellik bulunmaktadır. O’nun tevazuû, O’nun merhameti, O’nun aile bağları, O’nun evlat sevgisi, çocuk sevgisi, torun sevgisi, yani; O’nun ümmet sevgisi, O’nun yiğitliği ve tevekkülü, O’nun duaları ile çevrelendiğimizde vicdanımızın sevgi bağları ile kuvvetlenebileceği bir iklime adım atmış oluruz. Tanıdıkça kendimizi tanıyacağımız. Öğrendikçe insanlığı bileceğimiz, sevdikçe sevildiğimizi hissedeceğimiz bir yolculuktur siyer…

63 yılın 23 yılını peygamberlik ile geçiren Efendimiz (sav) dostları, sevdikleri ve dahi özledikleri arasında olabilmek duasıyla…

İlk adımda Osman Nuri Topbaş’ın Hazreti Muhammed Mustafa (sav) adlı iki ciltlik eserini tavsiye edebiliriz. Tasavvuf ve ince bilgiler ile özenerek hazırlanmış, tüm aile fertlerinin dikkatini çekebilecek güzellikte bir çalışma. 1. Cilt Mekke Devri’ni, İkinci Cilt Medine Devri’ni anlatıyor. 1. Cilt Mekke Devri’nin tanıtım yazısında şunlar yer alıyor:

“Yüz yirmi dört bin küsur peygamber ve onlardaki sayısız zuhûrât ve İlâhî tecellî akışları, sanki bereketli nîsan bulutları gibi âzamî derecede işbâ (doymuşluk) hâline geldikten sonra beşeriyetin gönül toprağına mecbûrî bir sûrette boşaldı. Ve bereketli bir hidâyet şerâresi hâlindeki Nebîler Silsilesi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hazret-i Muhammed Mustafâ -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-’nın zuhûra gelmesinin âdeta birer ikbâl ve bahar müjdesi oldu…

Böylece bütün peygamberlerin ve insanlığın ebedî nûru olarak cihânı şereflendiren o sonsuz güneşin Mekke Devri, şirkle kirlenmiş gönülleri tevhîd-i İlâhî çerçevesinde yüce îtikâd ile temizlemek, küfürle kurumuş dalları îman ve hakîkat pınarıyla yeşertmek, nefsâniyet ve zulümleri dolayısıyla ham meyve hâline gelmiş beşeriyeti, rûhâniyet ve Nûr-i Muhammedî ile olgunlaştırmak faâliyetiyle geçti.

O’nun zâhirî terbiyesi ve bâtınî tesiri gönüllere öyle bir iksîr oldu ki, daha evvel yarı vahşî, çoğu insanlıktan bile habersiz bir câhiliye toplumunu, insanlık târihinin hâlâ gıpta ettiği “sahâbe” hüviyetiyle hayâl edilmez bir mertebeye ulaştırdı. Onları, dünya târihinde “fazîlette zirve insanlar” hâline getirdi.

Dolayısıyla adalet, merhamet, muhabbet ve îman dolu bir insanlık husûsunda modern bir câhiliye devri yaşayan şu âhir zamânın, yegâne kurtuluş yolu da, ebediyet güneşinin Nûr-i Muhammedî’sinde tecellî eden ulvî sırlardan nasiplenebilmektir… Şefaat yâ Rasûlallâh!..”

İkinci tavsiyemiz Necip Fazıl Kısakürek’in unutulmaz eserlerinden “Çöle İnen Nur”. Onun o özel hitabetini ve kendine has üslubunu seven herkesin okuyabileceği bir eser.

Üçüncü tavsiyemiz, biraz daha roman havasında olsun ve kolaylıkla okuyabileyim. Tarihi bilgiler ile boğulmayayım. Diyenler için “Bülbülün Kırk Şarkısı.” Tarihçi olmamasına rağmen her mevzuyu her kesimden insana dinletebilecek ve dikkatini çekebilecek ölçüde güzel yazan İskender Pala’nın en güzel eseri olduğuna inandığım bir kitap. Konusundan mütevellit bir bülbülün dilinden Efendimiz’i (sav) dinlemek muazzam keyif verici…

Dördüncü tavsiyemiz, yine tarihçi ve ümmet şuurunu çok iyi işleyen yazarlardan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın “İşte Önderimiz Hz. Muhammed (sav)” kitabı. Bu eser hayatının içeriğinden çok neden siyer okumamız gerektiğini anlatıyor aslında. Önder olarak, örnek olarak görmemiz gerekenin sadece o olduğunu hatırlatıyor her satırda.

Beşinci tavsiyemiz Talha Uğurluel’den… Gerçekten işlediği her konuda özveriyle çalışan bir yazar olduğuna inanıyorum. Sadece kaynakça bölümünden dahi kendime birçok eser katabildiğim özel yazarlardan biri. Mekanlar ve olaylarla Hz. Muhammed’in hayatı tam da benim gibi ince eleyip sık dokuyan, ansiklopedi okumaya bayılan kişiler için hazırlanmış bir eser sanki. Eserin tanıtım yazısında şunlar yazıyor:

“Uğurluel, Peygamber Efendimiz’in (sas) doğduğu, büyüdüğü, peygamberlikle görevlendirildiği, hicret etmek zorunda kaldığı ve vefat ettiği toprakları Mekke ve Medine olarak iki bölüm halinde gezdiriyor. Her mümin, Hz. Muhammed’in (sas) memleketine gitmek, evini görmek, çocukluğunu geçirdiği mahallede dolaşmak, koyun güttüğü dağları seyretmek ister. O (sas)’nun yaslandığı bir duvar, abdest aldığı bir kuyu, alnını koyduğu bir zemin, gölgelendiği bir ağaç sahabe tarafından kayıt altına alınmıştır.  Hz. Muhammed (sas)’den sonra nice sahabe Mekke ve Medine’ye uğradıklarında, hac ve umre ibadetlerinde hep O (sav)’nun izini sürmeye özen göstermişlerdir. İşte bu çalışmada böyle bir hassasiyet gözetildi. Hz. Âdem’den günümüze Mukaddes Topraklar’ın genel tarihi yanında Efendiler Efendisi (sas)’nin mukaddes izleri sürülmeye çalışıldı.

Nerede doğdu, Hz. Hatice ile nerede yaşadı, parmağı ile ayı hangi tepenin üzerinden ikiye böldü, gizli gizli sahabeyle kimin evinde buluştu, ilk açık tebliğini hangi mekânda yaptı, suikastçıların elinden kurtulunca hangi istikamete yürüdü, hangi pazarları ziyaret etti, cinlerle ne zaman buluştu, nerede taşlandı, nerede ağladı ve nerede güldü? Tüm bunları hatta daha fazlasını görmek, öğrenmek istiyorsanız bu çalışma sizin başucu kitabınız olacak. Her okuduğunuzda sizi o kutsal mekânlara götürecek, o mukaddes insanlarla buluşturacak.”

Altıncı tavsiyemiz Siyer-i Nebi, İslam Tarihinin Asr-ı Saadet dönemini daha çok mücadeleler, cihat şuuru ve davetçilik üzerinden işleyen bir eser.

Yedinci tavsiyemiz Mustafa Necati Bursalı’dan. Sahabelerin hayatlarını da işleyen ve çocukluğumda birçok kitabını okuma fırsatı bulduğum yazar, en beğendiğim Veysel Karani kitabından sonra o alışık olduğum naif üslubuyla Efendimiz (sav) hayatını da çok güzel işlemiş. Geniş kapsamlı olmamasına karşın yeterli bilginin içerisinde yer aldığına inandığım bir eser.

Bunca güzel eserin arasında gençlerimiz içinde bir tavsiye eklemezsek olmaz elbette. Salih Suruç Efendimiz’i (sav) sevdirmeyi amaç edinen çok özel insanlardan biri. Her eserinde ona dokunan. Onun hayatını büyüğe, küçüğe, yaşlıya, gence herkese anlatmaya ve sevdirmeye çalışan bir yazar. Kendisinin Nesil Yayınları’ndan çıkan Kâinatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı kitabı Dünya Siyer Ödülü Birincisi oldu. Her evde olması gereken yazarlardan biri olduğuna inandığım Salih Suruç’un gençler için hazırladığı Kalbimin Efendisi Seti oldukça özverili hazırlanmış bir çalışma. Evlerimizde hafta da bir dahi olsa ailece gerçekleştirebileceğimiz kitap okuma zamanlarında gençlerin severek okuyabileceği bir eser.

Elbette daha küçükler içinde bir tavsiyemiz var. Hikâyelerle 365 Gün Siyer Saati. Burada açıklama yapmaktan çok tanıtım bültenindeki yazıyı paylaşmanın doğru olacağına inanıyorum.

“Anne-Babalara… Peygamber Efendimizin hayatını sevgili çocuklarımız için yazmaya çalıştık. Amacımız, Sevgili Peygamberimizi, gül yüzlü çocuklarımıza sevdirebilmektir. Şüphesiz ki bu konuda en büyük görev siz büyüklere düşüyor. Peygamberimizin de buyurduğu gibi “Anne ve babanın evladına bırakabileceği en güzel miras güzel ahlakı öğretmektir.” Çocuklarımızın severek okuyabilmesi için konuyu hikâyeleştirdik. Bu hikâyenin içinde çocuklar, anne-babalar ve çevredeki insanlar vardır. Önerimiz bu kitabı her gün on dakika çocuğunuzla beraber okumanız…”

İşte bir güzel kitap tavsiyesi bölümümüzün de sonuna geldik. Okuyan gençler ve nesiller yetiştirebilmek, okuduklarının da üzerlerinde kalıcı ve tesiri olabilecek eserler seçmek. Geleceği tertemiz, aydınlık ve umutlarla dolu olabilecek evlatlar yetiştirebilmek, vatanına, milletine, bayrağına saygılı ve aşık yiğitler çıkarabilmek için hiç şüphesiz öncelikle bizlerin okuması gerekiyor.  Okumak, okumak, okumak. Diyorum ve sözü güzel eserlere, selamı sizlere, gülücükleri çocuklara gönderiyorum.

KİTAP ADI YAZAR YAYINEVİ
1 HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.) OSMAN NURİ TOPBAŞ ERKAM YAYINLARI
2 ÇÖLE İNEN NUR NECİP FAZIL KISAKÜREK BÜYÜK DOĞU YAYINLARI
3 BÜLBÜLÜN KIRK ŞARKISI İSKENDER PALA KAPI YAYINLARI
4 İŞTE ÖNDERİMİZ HZ. MUHAMMED PROF. DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA BEYAN YAYINLARI
5 MEKANLAR VE OLAYLARLA HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (MEKKE-MEDİNE) TALHA UĞURLUEL TİMAŞ YAYINLARI
6 SİYER-İ NEBİ PROF. ALİ MUHAMMED SALLABİ RAVZA YAYINLARI
7 ALEMLERE RAHMET HAZRETİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM MUSTAFA NECATİ BURSALI ÇELİK YAYINEVİ
8 KALBİMİN EFENDİSİ SET (3 KİTAP) SALİH SURUÇ GENÇ TİMAŞ
9 Hikayelerle 365 Gün Siyer Saati Ali Karaçam , Nihat Karaçam NESİL YAYINLARI

Siyer Eserleri” için bir yorum

  • 6 Eylül 2017 tarihinde, saat 13:55
    Permalink

    Gönül alemimizin rehberi olan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in hayatını gençlere aksettirmek için gençlerin sorularına ve isteklerine dair yazılarınızdan pek bir mesrur oluyoruz. Allahu teala razı ola! Allahu teala, azze ve celle kaleminizin kuvvetini, kelamınızın hayrını ve kalbinizin nurunu ziyade eyleye! Allahu teala’ya emanet olasınız!

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.