Ramazan İçin 20 Tavsiye

Özellikle Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken 20 husus:

1- Kibir, gurur ve ucup yerine tevazu üzere bulun ve her vakit, herkesle ve her halde alçak gönüllülüğü seç. mütevazi olduğunda Allah da seni yüceltir. Nitekim Resûl-i Ekrem (sav) şöyle buyurmaktadır: “Kim Allah (cc) için tevazu gösterirse, Allah (cc) da onu yüceltir. Kim de kendini beğenip kibirlenirse, Allah (cc) onu alçaltır.”[1]

2- Ramazan ayında özellikle farzlar olmak üzere namazlarına azami derecede titizlikle yaklaşmak. Kılacağın her namaza son namazınmış gibi yaklaş. Ona göre huşûlu bir şekilde yerinden kalkıp abdest almak ve namazı cemaatle kılmak gerekir. Ayrıca kıraat, rüku ve secdeleri uzun tutmak ve buna kendini alıştırarak âdet haline getirmek bir mümin için kazanabileceği en değerli şeydir. Allah (cc) şöyle buyurur: “Namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor.”[2] Eğer namaz düzeltilirse namazı kılan da düzelir. Bu Allah’ın bir kanunudur.

3- Sahur ve iftarda tıka basa yiyerek sünnete muhalefet etme! Ayrıca böylece sabah, akşam, yatsı, teravih ve vitr namazlarını kılınması gereken sıradan bir ayin haline getirirsin ve bir gram lezzet alamazsın. Ne de büyük bir cinayet!

4- Sadaka vermek ve ikram hususunda daha cömert davran. İbn-i Abbas’ın (ra) anlattığına göre “Resûlullah (sav) insanların en cömerti idi. Özellikle Ramazan ayında, Cebrail (as) ile buluştuğunda daha da cömert olurdu.”[3]

5- En azından bir defa Kur’ân-ı Kerim’i hatmetmeye bak ve mümkün mertebe anlayarak oku. Allah’ın (cc) “İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’ân’ın kendisine indirildiği Ramazan ayıdır.” [4]âyetini her vakit zihinde bulundurmak gerekir. Kaldı ki, Allah’ın (cc), insanlar için indirdiği Kur’ân’ı biz insanlar olarak ne zaman okuyup anlamayı düşünüyoruz? Düşünüyor muyuz? Anlamadan mı ruhumuzu teslim etmek istiyoruz?

6- Otobüste, arabada veya yaya olarak boş vakitlerini kalbini zikir ve tefekkürle temizlemeye çalış. Allah (cc) Ra’d sûresinde şöyle buyurmaktadır: “Onlar ki, Allah’ın zikriyle kalbleri huzura kavuşarak iman ederler. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı zikretmekle huzur bulur.”[5]

7- Edeceğin duaların için müstehap ve müstecâb vakit ve şekle önem göster. Ayrıca dualarını uzun tut ve ısrarcı ol. Allah’ın (cc) hazinesi tükenmez. Dolayısıyla cimri davranma dualarında. Ebu Hureyre ve annesi (ra) için mağfiret dile ki sen de Ebu Hureyre’nin (ra) duasına giresin. Nitekim onun duası şöyledir: “Allah’ım! Bana, anneme ve bizim için mağfiret dileyene mağfiret et.”[6] Altın değerinde olan bu bilgiyi ganimet bil!

8- Sabah uyandıktan gece yatana kadar tüm işlerine dua ile başla ve dua ile bitir. Birçok konuda – elbiseyi giyerken, elbiseyi çıkarırken, evden çıkarken, eve girerken, yemeğe başlarken, yemekten sonra, vs gibi – Peygamber Efendimiz’den (sav) menkul dualar mevcuttur. Duaları küçük kağıt parçalara yazarak uygun bulduğunuz yere yapıştırabilirsin. Ramazan ayı boyunca onlara bakıp okursan ayın sonunda hepsini Allah’ın izniyle ezberlemiş olursun ve günlerin artık bereketli ve korunmuş geçer.

9- Bir müminin kalbini kırmak Kâbe’yi yıkmaktan kötü olduğunu göz önünde bulundurarak insanları kırmamaya özen göster, insanları daima sevindir ve hoşnut tut. Kâbe’yi yıkmak istemeyen, kalp de kırmasın.

10- Özellikle annen, baban, eşin ve çocukların olmak üzere akrabalarını daha sık arayıp hal hatır sor. Onları daha sık sevindir ve giderken onlara mutlaka gönül hoşnutluğu, yüzlerde bir tebessüm ve arkandan edecekleri duaları bırak. Ayrıca dostlarına sana arkandan dua etmeleri için rica et. Zira Resûl-i Ekrem (sav) şöyle buyurmaktadır: “Bir Müslümanın, yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua müstecâbdır. Din kardeşine hayır dua ettikçe, yanında bulunan görevli bir melek ‘Âmin!’ Aynı şeyler sana da verilsin.” der.[7]

11- Oruçlunun senin verdiğinle iftarını açmasına özen göster. Misal olarak bir kaç hurma paketi alıp dost ve akrabalarına dağıtmak ve onlardan bu hurmalarla oruçlarını açmalarını rica etmek tuttukları oruç sevabına ortak olmaya sebep olabilmektedir.. Nitekim Resûlullah (sav) şöyle buyurmaktadır: “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlunun sevabı kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.“[8] Böyle fırsatları kolla ve ganimet bil!

12- Boş vaktini sana farz olan ilmi öğrenmekle doldur. İlmihallerden özellikle oruç bahsini anlamadan geçme.

13- Hatimle teravih kıldırılan camiilere gitmeye çalış. Senede bir defa böyle bir fırsat gelir, kaçırma!

14- Ramazan’ın son on gününde – erkekler camiide bayanlar da evde – mümkünse itikafa gir. Hz. Aişe’nin (ra) anlattığına göre “Resulullah (sav) vefat edinceye kadar Ramazan’ın on gününde itikafa girer ve derdi ki: Kadir Gecesi’ni son on günde arayın.’“[9] Ebu Hureyre’nin rivayet ettiğine göre ise “Resûlullah (sav) her Ramazan’da on gün itikâfa girerdi. Vefat ettiği yılda ise yirmi gün itikâfa girdi.“[10] Peygamber Efendi’mizin (sav) hayatı boyunca hiç bırakmadığı bir şeyi bir müminin hayatında hiç yapmamış olması utanç verici.

15- Özellikle Ramazan’da kendini vakte riayet konusunda törpüle. Müminin verdiği sözü tutması gerektiğini bil. Eğer saat dokuz dediyse saat dokuzu bir geçe gelemez! Zira sözünü tutmamış olur.

16- Gözünü, kulağını, burnunu, dilini ve elini haram ve mekruhlardan uzak tut. Onlara zulmetme Ramazan’da!

17- Ramazan’da temizlik ve düzenliliğe önem ver. Hiçbir yeri dağınık bırakma, bilakis toparla. Bedenine ve bulunduğun mekana Ramazan’ı hissettir. Bırak Ramazan sadece içini temizlemesin, dışını ve çevreni de temizlesin.

18- Çok az uyuyarak gününe perişan bir şekilde başlama. Gerektiği kadar uyu ama daha fazlası olmamasına da dikkat et. İtidali seç!

19- Ramazan için hedefler tut ve onları yerine getirmeye bak. Az ama istikrarlı bir şekilde hedeflerine doğru ilerle! Hoş olmayan alışkanlıklarını bırakmayı hedefle.

20- Ramazan’a kimseyle küs veya dargın girme. Dargın olabileceğini düşündüğün kardeşlerinle helalleş ve hata yaptığın takdirde seni affetmelerini rica et. Tanıdığın iki küs varsa onları barıştır, velev ki sadece yalanla mümkün olsa. Hayırlara vesile olarak sen de onlardan nasipdâr ol!

[1] Müslim, Birr, 69; Tirmizi, Birr, 82

[2] Ankebût [29/45]

[3] Buhârî, Bedü’l-vahy 5, 6, Savm 7, Menâkıb 23, Bed’ul-halk 6, Fezâilü’l-Kur’ân 7, Edeb 39; Müslim, Fezâil 48, 50. Ayrıca bk. Tirmizî, Cihâd 15; Nesâî, Sıyâm 2; İbni Mâce, Cihâd 9

[4] Bakara [2/185]

[5] Ra’d [13/28]

[6] Buhârî, el-Edebü’l Müfred, No:37

[7] Müslim, Zikir, 87,88; İbn Mâce, Menâsik, 5

[8] Tirmizi, Savm, 82

[9] Buhârî, Kadir Gecenin Fazileti, 3; İtikâf, 1, 14

[10] Buhârî, İtikâf, 17; Ebu Dâvûd, Savm, 78

 

Fotoğraf: twitter.com.tr

Ramazan İçin 20 Tavsiye” için bir yorum

  • 29 Mayıs 2017 tarihinde, saat 03:59
    Permalink

    Çok yararlı ve tatmin edici olmuş teşekkürler.

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.