Gençlik Dönemlerine Dair Denemeler 1

Çocukluk dönemi 18 yaş altı her birey için kullanılmaktadır. Çocuk olmak kişinin elinde olmayan bir olgudur. Genel bakış olarak çocukluk dönemi farklı boyutlar sonucunda meydana gelmektedir. İnsan olarak çocukluk dönemlerine fazla önem verilmemektedir. Ve yaşamsal süreçlerde farklı ivmeler kazanmaktadırlar. Çocukluk dönemlerinde gelişimlerini tamamlayamayanlar ilerleyen dönemlere kısmen negatif oluşumlara uğramaktadırlar.

Çocuk olmak içselleştirilmiş bir yaz meyvesi misali soğuktan, sıcaktan, rüzgardan vb. durumlardan etkilenilen dönemdir.

Çocukluk dönemi her insan için aynı değildir. İnsan yapısal olarak farklı mekanlar üzere yetiştirilmiştir. İnsanlar çocukluk dönemlerinde yaşadıkları hatıraları bir mobese görevi gibi yapmaktadırlar. Çünkü çocukluk dönemindeki hatıralar unutulmamaktadır.

Çocuklar insanların tabiatlarının en aciz dönemleri olarak adlandırılmaktadır. Çünkü çocukluk dönemlerinde güçsüz ve kuvvetsiz dönemlerini yaşamaktadırlar. İnsanlar hal üzre yaşama fillerini çocukluk dönemlerinde kazanmaktadır.

Çocuk olmak hayatı boyunca bir öğrenilme dönemi olarak tarih sayfalarına yazılmaktadır. Çocuk olmak insani vasıfların kazanıldığı dönemlerden ve gelişim çağlarındandır.

[1] Çocuğun korunması, onun “bir insan” olarak sevgi ve şefkate layık olmasının yanında toplumun da bir parçası olması fikrine dayanır. Bir toplumda çocuklar kötü muamele görmekte, ihmal ve istismar edilmekte ise o toplumun kültürü geri kalmış bir kültür olarak değerlendirilebilir. Buna karşın çocuklara değer veren, onlara sağlıklı gelişme olanakları sağlayan toplumların ileri bir kültür düzeyinde oldukları söylenebilir.

Günümüz dünyasında -Suriye başta olmak üzre- çocuklara yaşamsal kısıtlamalar uygulandığı görülmektedir. BMÇHK’nin başrol oynadığı ya da BM’nin bu bağlamda bir şey yaptığı görülse de etki etmediği bilinmektedir. Çünkü onlar Müslüman çocuklarını çocuk olarak görmemektedirler. Bu çocuklara zulmedilmesinin ve bu çocukların öldürülmesinin tek sebebi ise siyasal bir faktördür.

Günümüz medyası yalan bir çığlık atarcasına gündem oluşturmaktadır. Siyasiler kuru bir laf ile bu çığlığa ses vermektedir. İnsan dışı hareketlerin sadece bu mazlum çocuklara olduğu görülmektedir.

İnsan olarak gözlerimizi kapatıp Suriyeli bir çocuk olduğumuzu düşmeliyiz! Ve çarşıda bir marş söylerken bir anda bombalandığını sonuç olarak da öldüğünü… Bu yasa dışı olaylara ve bu zulme sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin karşı çıkıldığı görülmektedir.

Çocukların yaşamsal süreçleri siyasal baskılar sonucu yok edildiği; Rusya, İran ve Esed rejimlerinin ilk olarak çocukları hedef almasındaki rol kitlesel olarak gelecek nesillere etki ettiği de görülmektedir.

Çocukların baskı sonucu katledildiği ve yetim bırakıldığı görülmektedir. Suriye, Filistin, Arakan başta olmak üzere Müslüman ülkelerde genç nesillerin hedef alındığı bilinmektedir.

Cumhuriyet yıllarında yapılan oyunların başında çocukların olduğu da açıkça görünmektedir. Çünkü bu dönemlerde batıda yaşayan çocukların ahlak tabanları fazla sağlam olmadığı buna binaen “Doğuda yaşayan çocukların ahlakını nasıl bozabiliriz?” diye yapılan ahlak bozma ekibiyle çocuklarımızın ahlak yapıları alt üst edilmiştir.

[2] 200 yıldan beri güçlülere karşı zayıfları koruma ödevini üstlenen temel haklar çocuğun koruması için de elverişlidir. Bu nedenle kural olarak çocuklar da yetişkinler gibi temel hak taşıyıcısıdır. Çocuklar temel haklarının vesayet organları, kayyım, polis, öğretmen ve diğer memurlar aracılığı ile hareket eden devlet tarafından zedelenmemesini ve yasa koyucunun düzenlemelerde bulunurken temel haklarını olabildiğince tanıyıp güvence altına almasını isteme hakkına sahiptirler. Yargı, yürütme organları ve idare makamları da çocukların temel haklarını, belirsiz hukuk kavramlarının yorumunda, boşlukların doldurulmasında ve takdir hakkının kullanılmasında göz önünde tutmak zorundadırlar. Yatay etki (temel hakların özel hukuka etkisi) sonucu temel haklar anne, baba, çocuk ilişkisi üzerinde de etkili olurlar.

 

[1] http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/0903201215073711.%C3%87ocuk%20hukuku(ind:18.12.16)Fırat AYHAN

 

[2] file:///C:/Users/beko/Desktop/C3%A7ocuk%203.pdf(ind:18.12.16)Fırat AYHAN

Fırat Ayhan

Bu dünya sırlarla dolu ve bu sırlar içinde yaşayan biri...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.