Müslüman En Hayırlı İnsandır 1

Özellikle İslam âlimler; halkı iyi, doğru ve güzele teşvik etme, kötü olan her şeyden sakındırma görevini yürütür. Kur’an-ı kerim, İsrailoğulları arasında bulunan lanetlenmiş bir toplumdan söz eder. Onların, “Yaptıkları çirkin hareketlerden birbirini vazgeçirmeye çalışmadıklarını için lanete uğradıklarını” anlatır.(Maide 5/79)
Başkasının yaptığı kötülük beni ilgilendirmez dememeli, kötülüğe engel olmaya çalışmalıdır!
İyiliği emredip, kötülükten sakındırmak bir seviye işidir. Bunu ancak ne söylediğini, ne zaman, nerede ve nasıl söylemesi gerektiğini bilen ehliyetli kişiler yapabilir.
Çünkü onlar herkese anladığı dilden hitap ederler, tatlı dille uyarır, yerine göre sesini yüksektir, yerine göre sessiz olurlar.
Müslümanın hedefi, yaşadığı sürece iyilik etmek, Allah(cc)’a karşı gelmemektedir.
Peygamber Efendimiz (sav) buyuyor: “Bir Müslüman din kardeşine, zalim de olsa, mazlum da olsa yardım edecektir. Yani mazlumun elinden tutacak; zalimin eline vuracaktır. Zalimin zulmüne engel olmak ona yardım etmektir.” (Buhari, Müslim, Birr)
Din kardeşini savunabileceği halde savunmazsa, Allah Teâlâ da onu yardıma muhtaç olduğu yerde yalnız bırakacaktır, kıyamet gününde halkın önünde küçük düşürecektir. (Ebu Davud, Edeb, Tirmizî, Birr)
Müslümanlar birbirini çekiştirmemelidir; çünkü onların kanı, malı gibi ırzları da birbirine haramdır. (Buhari, İbni Mace)
Fıtrata uymayan şeyler terk edilmeli, fıtrat üzere yaşamalıdır! Müslümanlar, kendi inançları istikametinde; yaşantı, kılık-kıyafet, davranış olarak hep fıtrata muvafık bir hayat tarzını benimsemelidir! Böyle davranmaları her zaman kendi menfaatlerinedir.
Dünya imtihan dünyasıdır.
Mü’min, başına bir sıkıntı gelince paniğe kapılmamalıdır! Dertlerin iyi Müslümanlara verildiği gerçeğini unutmamalıdır! Dayanılmaz kederler içinde olduğunu düşünerek, bazılarının yaptığı gibi:
“Allah’ım canımı al da beni kurtar!” diye ölümü temenni etmemeli! Çok zor durumda kalınca, Peygamber Efendimiz’in (sav) şu duası şeklinde “Allah’ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat; ölmek benim için hayırlı olduğu zaman da canımı al!” diye dua etmelidir! (Buhari, Daavat)

Fırat Ayhan

Bu dünya sırlarla dolu ve bu sırlar içinde yaşayan biri...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.