Ne Kadir Hem Aciz

Gönlüm aldı bir zâr ki doğrulmaz nefisden içre.
Ne vuslata kadir nefes ne emre ne bekâya.
Derûnum aldı bir nâr ki tutuşmuş Senden içre.
Ne nefse kadir nefes ne ışka ne muhibbiye.

Dilim alır bir kâr ki bulunmaz cihandan içre.
Ne Hakk’a kadir nefes ne emana ne esrara.
Cesedim alır bir hârr ki yok deva Senden içre.
Ne nura kadir nefes ne Sana ne mübine.

Kalbim aldı bir hükümdar ki itti ışktan içre.
Hem vuslata aciz nefis hem emre hem bekâya.
Cenanım aldı bir yâr ki eyledi candan içre.
Hem ruha aciz nefis hem ışka hem muhibbiye.

Cevfim alır bir zarar ki çıkmaz batından içre.
Hem Hakk’a aciz nefis hem emana hem esrara.
Kalbüdüm alır bir mar ki boğuşur zattan içre.
Hem nura aciz nefis hem Zatına hem mübine.

Zar:Ağlama/ İnleme, Derun:Kalb, Işk:Aşk, Dil:Kalb, Cihan:Dünya, Eman:Güven, Harr:Sıcaklık, Deva:İlaç, Cenan:Kalb, Yar:Sevilen, Muhibbi:Seven, Cevf:Kalb, Batın:İç alem/ Kalb alemi, Esrar:Sırlar, Kalbüd:Hayvani cesed, Mar:Yılan, Zat:Öz

Ahmed Ufuk Özçiçek

"Biz Ahmedî ve Muhammedî bir insan-ı kâmil olmaya çalışan insan-ı acûzuz." Ahmedî

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.