Ralf Dahrendorf ‘tan…

Ünlü düşünür Ralf  Dahrendorf  “çatışmacı yaklaşım”da önde gelen isimlerdendir tıpkı Karl Marx gibi.. Zaten  Çatışma Teorisi’ni iki farklı kolun birleşmesi olarak tanımlar araştırmacılar. Bir kolun önemli temsilcileri; Karl Marx, Pirerre Bourdieu, C.Wright Mills gibi önemli isimler iken, diğer kolun temsilcileri ise; Ralf  Dahrendorf, Lewis Coser, Randall Collins, Max Weber gibi  önemli isimlerdir.

Ralf Dahrendorf Karl Marx’tan etkilenmiştir fazlasıyla ancak Karl Marx’ın mülkiyet temelli ifade ettiği sınıf kavramına karşı da çıkmıştır. Ralf  Dahrendorf için sınıf  güce bağlı oluşmuştur. Ralf  Dahrendorf toplum içerisinde oluşan değişimlerle beraber ortaya çıkan çatışmaların mülkiyete sahip olmak veya mülkiyete sahip olmamak durumundan  ayrı olduğunu “güce  sahip olmakla güce sahip olamamak” durumuna bağlı olduğu savındadır. Daha net ifadeyle; Ralf Dahrendorf, Karl Marx’ın toplumlardaki çatışmaların sebebiyeti olarak gördüğü üretim araçlarına sahip olanlar  ve üretim araçlarına sahip olmayanlar arasındaki çatışmanın sınıf zemini oluşturduğu görüşlerini aleni bir biçimde reddeder.

Ralf Dahrendorf toplumlardaki çatışmanın sebebi olarak güce yani otoriteye sahip olanlar ve otoriteye sahip olmayanlar arasında oluşan çatışmanın sınıf zeminini hazırladığını iddia eder. Otorite kavramı iki şey doğurur: “Otoriteye egemen ve otoriteye tabi.” . Ralf Dahrendorf’a göre otorite itaat bekler. Bu itaati ise otoriteye tabi olanların gerçekleştirmesi beklenir. Ralf Dahrendorf bunun sonucunda çıkar grupları ve çıkar ilişkilerinin ortaya çıktığını aktarır. Tüm ilişkilerde otoriteye egemen yani otoriteyi(gücü) ellerinde bulunduranların iktidarlıklarını koruma yoluna gittiklerini, otoriteye tabi yani gücü(otoriteyi) ellerinde bulundurmayanların da bu durumu değiştirme yoluna gittiklerini ifade eder. “Bunların arasındaki ilişki, çıkar çatışmasına dönüşür.” der Ralf Dahrendorf. Böylelikle sınıfların oluşma zemininin oluştuğunu ifade eder.

Sosyolojik analizler toplumsal dayanışmayla değerler uzlaşısı üzerine olmamalıdır. Bundan dolayı da Ralf Dahrendorf  sosyolojik analiz yapanların toplumlardaki değişme ve çatışma konuları üzerinde özellikle durmaları gerektiğini ifade eder. Bu noktaya eğilen araştırmacıların toplumsal meseleler üzerine daha sağlıklı çalışmaları oluşacağına kanaat getirir.

Fatma Turan

Journalist,sosyolojist,columinist, teacher.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.