Kul Tâcı Takmış Bir Gül (Hoş Geldin En Sevgili)

Gül yağı içmiş bir bülbül gibi şakıdı şâhım mescidde. Adı sohbet idi bunun, yaktı derûnu gül nesli şu âlemde. Kor

Devam